A A A English German Dutch

De Romeinse Limes

Tweeduizend jaar geleden liep de noordelijke grens van het Romeinse Rijk dwars door wat nu Nederland is. In het Latijn heet deze grens ‘limes’. De Romeinse limes was duizenden kilometers lang en liep van het noorden van Engeland tot aan de rand van de Sahara in Afrika. De limes liep ook door de Lage Landen, waar de Rijn de natuurlijke grens vormde.

Om deze grens te verdedigen bouwden de Romeinen wachtposten en legerkampen. In de loop der tijd ontstonden vanzelf kleine nederzettingen bij deze Romeinse locaties. De handel bloeide eveneens, want behalve een grens was de Rijn ook toen al een belangrijke transportader.

 

Conflicten

Ten noorden van de limes lag – in de ogen van de Romeinen – de onbeschaafde wereld. Keltische en Germaanse stammen woonden in dit gebied. Zij waren niet gediend van de Romeinse overheersing en begonnen zich in de loop der jaren steeds meer te roeren. In het jaar 9 na Christus brachten Germaanse troepen de Romeinen een gevoelige klap toe: ze wisten maar liefst drie Romeinse legioenen te verslaan. Desondanks waren de Romeinen ten noorden van de Rijn nog tot 28 na Christus heer en meester in het land der Friezen. Maar ook dat volk kwam uiteindelijk in opstand tegen de Romeinse overheersing.

Tegelijkertijd bleven de Germanen een probleem vormen voor de Romeinen. Vanaf de 3e eeuw na Christus nam het aantal Germaanse invallen in rap tempo toe. De Romeinen zagen zich uiteindelijk genoodzaakt om de limes te verlaten en zich terug te trekken achter de Alpen.

Overblijfselen in het landschap

Vandaag de dag zijn er in Nederland nog steeds sporen terug te vinden van de Romeinse tijd. Met name in verschillende plaatsen in de oude grensstreek worden nog regelmatig nieuwe bodemvondsten gedaan.

Verken de Romeinse Limes

Langs de Limes van oudsher loopt nu het Limespad (Lange-Afstands-Wandelingen) en diverse fietsroutes. Je vindt op deze website een aantal trajecten van fiets- en wandelroutes die in de regio Zoeterwoude lopen. Ga hiervoor naar de pagina's fietsroutes en wandelroutes.

DutchEnglishGerman